Toczenie CNC

Toczenie CNC to obróbka metali polegająca na nadawaniu im określonego wcześniej kształtu. Stosowana jest zazwyczaj przy produkcji części do maszyn i innych przedmiotów codziennego użytku. Proces toczenia jest jedną z technik obróbki metali metodą skrawania. Nóż tokarski oddziela poszczególne części metalu z obrabianego przedmiotu, aby nadać mu odpowiednie parametry. Toczenie jest czynnością wykonywaną przy użyciu tokarki, może być przeprowadzane z użyciem jednego, lub kilku noży, co ma duży wpływ na czas pracy. Tradycyjne metody obróbki metali nie są w stanie w szybkim tempie wytworzyć bardzo dokładnych i precyzyjnych elementów dobrej jakości.

Do niedawna urządzenia CNC były wykorzystywane tylko do produkcji seryjnej, obecnie są one wykorzystywane do produkcji kilku sztuk lub nawet tylko jednego prototypu. Czynności operatora tokarki CNC ograniczają się do odpowiedniego przymocowania materiału, wyboru właściwego programu, ustawienia punktu zerowego i obserwacji procesu. Maszyny pracują same, obrabiają i wytwarzają gotowe elementy. Bez trudu można metal zmienić i nadać mu kształt stożka, kuli albo walca, co w trakcie wykonywania obróbki ręcznej jest bardzo trudne do wykonania. Ze względu na kierunek ruchu noża tokarskiego w stosunku do osi obrotu określonego przedmiotu można wyróżnić cztery rodzaje toczenia CNC:

 • toczenie wzdłużne,
 • toczenie kopiowe,
 • toczenie kształtowe,
 • toczenie poprzeczne.

Zastosowanie konkretnej metody jest uzależnione od zamierzonego kształtu końcowego. Wykorzystanie metody CNC w procesie toczenia praktyczne eliminuje powstawanie błędów produkcyjnych, do których dochodzi często podczas obróbki manualnej. W wyniku toczenia CNC powstaje już gotowy produkt, nie ma konieczności późniejszego dopracowywania wykonanej części. Jest to dobre rozwiązanie na znaczne skrócenie czasu produkcji przy jednoczesnym mniejszym zużyciu materiału. Maszyny CNC są bardzo wydajne, prace na nich mogą być wykonywane przez cały rok bez przerwy, jedynie z przestojem na konserwację.

Frezowanie CNC

Frezowanie CNC jest jedną z metod obróbki skrawaniem polegającą na oddzieleniu niepotrzebnej warstwy materiału, do komputera sterującego podłączona jest maszyna nazywana frezarką, dzięki niej można utworzyć różnego rodzaju gwinty, frezy i koła zębate. Frezowanie polega na wykonywaniu ruchu obrotowego przez narzędzie i oraz ruchu posuwnego materiału, którym jest najczęściej metal poddawany obróbce. Dzięki frezowaniu CNC można wykonać wyjątkowo precyzyjną obróbkę kanalików, rowków i różnego typu uzębień. W zależności od stosunku ruchu do materiału obrabianego można wyróżnić frezowanie:

 • współbieżne,
 • przeciwbieżne.

Frezowanie współbieżne zachodzi wtedy, kiedy kierunek ostrza frezów jest taki sam jak materiału obrabianego. W tym wypadku warstwa skrawanego materiału jest najgrubsza na początku i stopniowo maleje. Frezowanie przeciwbieżne polega na przeciwnym ruchu kierunku ostrza i obrabianego metalu, warstwa materiału, który jest skrawany, na początku jest cienka i w miarę postępowania frezowania dochodzi do jej zwiększenia.

Frezowanie CNC jest jedną z najczęściej wybieranych metod kształtowania różnych materiałów. Możliwość automatycznego sterowania wpływa na znaczne zmniejszenie czasu wykonywania pracy. Frezowanie CNC umożliwia uzyskanie większej powtarzalności skomplikowanych kształtów i wytwarzanie ich z większą precyzją.

Szlifowanie CNC

Szlifowanie jest rodzajem obróbki CNC, w którym obrabiany materiał uzyskuje optymalnie gładką powierzchnię w wyniku usunięcia nadmiaru zbędnego materiału. Proces szlifowania można podzielić pod kątem kształtu obrabianej powierzchni na szlifowanie obrotowe i nieobrotowe. Inny podział to ze względu na mocowanie materiału w obrabiarce, czyli szlifowanie kołowe i bezkołowe oraz ze względu na usytuowanie ściernicy w stosunku do obrabianego metalu na czołowe i obwodowe. Szlifowanie CNC odbywa się przy pomocy szlifierek sterowanych komputerowo oraz narzędzi skrawających, czyli ściernic. Szlifowanie CNC jest ostatnim etapem obróbki skrawaniem, w tym przypadku zdzierana jest najbardziej zewnętrzna warstwa materiału.

Zalety wykonywania obróbki skrawaniem metodą CNC, które powinny zachęcić wszystkich do skorzystania z tych usług, to przede wszystkim:

 • mała strata materiału,
 • niski koszt wykonania obróbki CNC,
 • wysoka jakość i możliwość wykonania precyzyjnie skomplikowanych kształtów,
 • szybkość wykonania, co skutkuje dużą oszczędnością czasu,
 • powtarzalność.