Spawanie to popularny sposób łączenia materiałów, przy użyciu ciepła. Połączenie spawane powstaje poprzez nagrzanie oraz stopienie w miejscu łączenia metalu lub tworzywa sztucznego, które mają zostać zestalone w tym procesie. W miejscu łączenia można również zastosować spoiwo. W zależności od źródła ciepła, dodatkowo użytych materiałów oraz rodzaju łączonych elementów wyróżnia się kilka rodzajów spawania. Nasza firma oferuje spawanie trzema najczęściej stosowanymi technikami, czyli metodami TIG, MIG/MAG oraz spawanie tradycyjne (konwencjonalne).

Spawanie

Technika TIG

Technika TIG jest wykorzystywana do spawania ręcznego oraz automatycznego. Jest to jedna z najbardziej popularnych oraz uniwersalnych metod. Służy przede wszystkim do łączenia stali, metali niezależnych, aluminium oraz jego stopów.

Źródłem ciepła w metodzie TIG jest jedynie łuk spawalniczy tworzony przez prąd elektryczny, co pozwala na uzyskanie spoiny bez wykorzystania dodatkowych elementów. Ten typ spawania opiera się o wykorzystanie nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazów obojętnych. Można do tego wykorzystać pojedyncze gazy, np. argon lub hel, albo użyć ich mieszanki.

Spawanie metodą TIG charakteryzuje się bardzo ładnym i gładkim wykończeniem, dlatego często jest wykorzystywane przy łączeniu elementów widocznych oraz nieosłoniętych. Dodatkowo jakość takiego połączenia jest najlepsza, w porównaniu z innymi metodami spawania. Dużą zaletą jest możliwość zautomatyzowania pracy, podczas stosowania tej techniki. Warto zauważyć, że spawanie TIG cechuje się dużą precyzyjnością. Wykorzystując ten rodzaj połączenia spawanego, można skupić się na detalach o różnej grubości, nawet poniżej 1mm.

Niestety technika TIG posiada również niewielkie ograniczenia. W przypadku spawania ręcznego, trzeba się liczyć z dość niską wydajnością pracy. Co więcej, konieczne jest stosowanie dodatkowej osłony przed wiatrem, gdy spawanie jest wykonywane na otwartej przestrzeni.

Spawanie

Technika MIG/MAG

Spawanie metodą MIG/MAG najczęściej przeprowadzane jest w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Sprawia to, że technika ta jest szczególnie wykorzystywana w liniach technologicznych oraz pracach montażowych.

Technika MIG/MAG polega na zastosowaniu podczas spawania elektrody topliwej, która w zależności od podziału metody, znajduje się w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG). W przypadku MIG jako gaz obojętny może być wykorzystany, podobnie jak w technice TIG, argon lub hel. Natomiast w metodzie MAG, jako gaz aktywny, wykorzystuje się dwutlenek węgla lub jego mieszankę z argonem.

Tworzenie połączeń spawanych metodą MIG/MAG charakteryzuje się wieloma zaletami, z których najważniejszymi wydają się możliwość zautomatyzowania pracy oraz jej ogromna wydajność. Dodatkowo spoiny, powstające przy zastosowaniu tego rodzaju spawania, posiadają bardzo wysoką jakość i trwałość. Dzięki zrobotyzowaniu procesu, spawanie jest możliwe w dowolnej pozycji. Technika MIG/MAG pozwala na łączenie elementów w szerokim zakresie grubości. 

W przypadku techniki MAG, która wykorzystuje dwutlenek węgla jako gaz osłaniający, występuje duży rozprysk metalu, co niestety jest dość istotną wadą tej metody tworzenia połączeń spawanych. Tak jak w przypadku metody TIG, podczas spawania MIG/MAG konieczne jest zastosowanie osłony przed wiatrem w czasie pracy na przestrzeni otwartej. Kolejnym minusem tego rodzaju spawania jest konieczność odpowiedniego przygotowania brzegów elementów, które mają zostać połączone. Warto również wspomnieć, że wykorzystując technikę MIG/MAG należy się liczyć z możliwością powstawania przyklejeń w złączach spawanych, co może dawać nieestetyczne wykończenie.

Stosując metodę spawania MIG/MAG możliwe jest tworzenie połączeń spawanych ręcznie. Watro jednak pamiętać, że jakość efektu końcowego takiej pracy jest ściśle uzależniona od zdolności manualnych oraz doświadczenia spawacza.

Spawanie

Technika MMA

MMA, czyli spawanie elektrodami otulonymi, to najstarsza i najbardziej tradycyjna metoda tworzenia połączeń spawanych. Jest to technika spawania łukowego z użyciem topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika. Pod wpływem ciepła otulina rozkłada się na substancje gazowe, pełniące funkcję gazów osłonowych, oraz żużel. Źródłem prądu stałego lub przemiennego, który wytwarza łuk elektryczny między elektrodą oraz metalami, jest transformator spawalniczy, popularnie nazywany po prosu spawarką.

Spawanie z użyciem techniki MMA jest bardzo uniwersalne, dlatego ten rodzaj tworzenia połączeń jest wykorzystywany głównie w przemyśle konserwacyjnym oraz naprawczym. Powszechnie spawanie MMA wykorzystuje się do łączenia metali, również nierdzewnych, oraz stopów glinu, niklu i miedzi.

Zaletą tej metody jest na pewno jej prostota. Dodatkowo spawanie techniką MMA nie wymaga używania dużej ilości sprzętu, co znacznie ogranicza koszty pracy.

Stosując tą metodę spawania bardzo ważna jest ochrona osobista. Konieczne jest zastosowanie ubrania z długim rękawem, skórzanych rękawic oraz specjalnych tarcz lub hełmów ochronnych. Warto również zaznaczyć, że spoiny, powstające przy wykorzystaniu tego rodzaju spawania, nie zawsze mają estetyczny wygląd. Często spotyka się rozpryski, pęknięcia oraz porowate wykończenie łączenia.