Przyciski do klawiatury elektronicznej

  • Zdjęcie: [do wykonania]
  • Wymiary: [wg zapotrzebowania]
  • Materiał: mosiądz
  • Proces technologiczny:
    • Zaprojektowanie
    • Obróbka skrawaniem wg. projektu
    • Niklowanie (proces galwaniczny)