Termin CNC, który powstał na bazie angielskiego wyrażenia: Computerized Numerical Control (obróbka sterowana numerycznie), oznacza taką technologię wykorzystywaną przez urządzenia (obrabiarki), która pozwala na obróbkę materiału według wcześniej przesłanych...