Termin CNC, który powstał na bazie angielskiego wyrażenia: Computerized Numerical Control (obróbka sterowana numerycznie), oznacza taką technologię wykorzystywaną przez urządzenia (obrabiarki), która pozwala na obróbkę materiału według wcześniej przesłanych wytycznych (danych wejściowych). Rozwiązanie to jest obecnie szeroko rozpowszechnione w przemyśle i pozwala na precyzyjną pracę takich urządzeń, jak np. tokarki, elektrodrążarki czy frezarki. Choć technologia ta liczy sobie już ponad pięćdziesiąt lat (jej początki przypadają na lata siedemdziesiąte ubiegłego stulecia), to wciąż zdaje się nie tracić na popularności.

Toczenie CNC – w jaki sposób działa?

Technologia CNC jest wykorzystywana m.in. w tokarkach. Dzięki wykorzystaniu tokarek możliwe jest toczenie materiału – toczenie jest, obok frezowania, jedną z głównych metod obróbki materiału. W jaki sposób pracuje tokarka CNC? Istota działania tego mechanizmu nie jest wbrew pozorom zbyt skomplikowana. Toczenie z wykorzystaniem urządzenia, którego praca oparta jest na CNC, jest sterowane komputerowo. Takie rozwiązanie oznacza, że operator tokarki CNC nie musi wykonywać pracy fizycznej, a jego prace w tym zakresie ograniczają się, poza sterowaniem tokarką CNC za pomocą wprowadzenia odpowiedniego kodu, do zamocowania materiału przeznaczonego do obróbki oraz nadzorowania, czy praca przebiega w prawidłowy sposób.

Jak zatem widać, podstawą do funkcjonowania takiej tokarki jest odpowiedni software – aby móc efektywnie sterować tokarką działającą na zasadzie CNC, niezbędne są sterowniki typu PLC.

Czy toczenie CNC to skuteczna metoda pracy i dlaczego tak jest?

Wielu ludzi zainteresowanych pracą przemysłową zadaje sobie pytanie: jakie są najważniejsze korzyści związane z pracą z wykorzystaniem tokarek CNC? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bowiem to, czy toczenie CNC będzie dla danego użytkownika optymalnym rozwiązaniem, zależy od jego indywidualnej sytuacji (tzn. potrzeb, możliwości finansowych czy rodzaju przetwarzanego materiału). Mimo tego, możliwe jest wskazanie przynajmniej kilku najbardziej istotnych zalet w tym zakresie – podczas analizy metody działania, jaką jest toczenie CNC, warto zatem zwrócić uwagę na:

  • niski poziom ryzyka błędów – dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie rozwiązań umożliwiających toczenie z wykorzystaniem CNC możliwe jest zminimalizowanie ryzyka błędów. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że obróbka materiału jest przeprowadzana przez sterowaną komputerowo maszynę;
  • bezpieczeństwo – wykorzystanie tokarek sterowanych za pomocą CNC przyczynia się zazwyczaj do znaczącego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracowników operacyjnych (łatwo sobie wyobrazić niebezpieczeństwa, na jakie byliby narażeni pracownicy podczas osobistego wykonywania prac manualnych);
  • wyższą produktywność – dzięki wykorzystaniu tokarki sterowanej CNC do wykonywania najbardziej monotonnych czynności, pracownicy mogą zająć się w tym czasie takimi zadaniami, które są bardziej twórcze, a przez to niemożliwe do zastąpienia przez maszyny;
  • elastyczność – toczenie CNC to technologia, które może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno podczas produkcji seryjnej, jak i w celu wytwarzania pojedynczych przedmiotów.

Tokarki CNC – jakie materiały podlegają toczeniu z wykorzystaniem technologii CNC?

Dzięki zastosowaniu metody toczenia CNC możliwe jest obrabianie różnego rodzaju materiałów, w tym m.in. metalu (jest to materiał najczęściej obrabiany z użyciem metody CNC z uwagi na jego powszechne zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu), tj. stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu (ten ostatni jest wykorzystywany np. podczas produkcji armatury, w tym różnego rodzaju nakrętek, elementów złącznych itd.).

Toczenie CNC – zastosowanie

Jak już wcześniej wspomniano, toczenie CNC jest obecnie bardzo popularnym sposobem działania w wielu przedsiębiorstwach, które zajmują się w ramach swojej działalności przeprowadzaniem obróbki materiałów. Opisywana technologia działania jest wykorzystywana w celu produkcji przedmiotów przeznaczonych dla tak odmiennych od siebie branż, jak np.: motoryzacja, budownictwo, lotnictwo, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły przemysłowe czy medycyna – innymi słowy, technologia CNC znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne są przedmioty o powtarzalnych cechach (np. rozmiary produktu, jego grubość itd.).

Podsumowanie

Technologia CNC jest obecnie chętnie stosowanym przez firmy rozwiązaniem z uwagi na liczne zalety. Oczywiście, należy przy tym pamiętać, że sama technologia komputerowa, choć bardzo ważna, nie jest wystarczająca do tego, by móc z powodzeniem obrabiać materiały i nadawać im wymyślne kształty. Równie istotne podczas toczenia CNC są takie aspekty, jak np. wiedza i kwalifikacje pracowników operacyjnych, jakość materiału czy właściwe zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie zajmującym się obróbką materiałów. Dopiero połączenie wszystkich tych czynników może dać pożądany efekt.